Parengtas elektros energijos kainos dereguliavimo namų vartotojams projektas

Parengtas elektros energijos kainos dereguliavimo namų vartotojams projektas

2019-08-22 Energetikos ministerija pateikė Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, kuriais numatomas elektros energijos kainos reguliavimo buitiniams vartotojams atsisakymas ir perėjimas prie laisvos mažmeninės elektros energijos tiekimo rinkos.

Elektros energijos kainą sudaranti dalis, t.y. jos 44%, kuri šiandien sudaro įsigijimo ir tiekimo kainą, nebebus reguliuojama. Kita kainos dalis – elektros energijos perdavimas, skirstymas bei viešuosius interesus atitinkančios paslaugos – liks reguliuojama.

Liberalizavimo įgyvendinimas siūlomas trimis etapais.

  1. Nuo 2021 m. sausio 1 d. būtų atsisakyta reguliavimo tiems buitiniams vartotojams, kurių faktinis elektros energijos suvartojimas nuo 2019-06-01 iki 2020-05-31 bus didesnis nei 5 000 kWh, taip pat visiems buitiniams vartotojams, kurių objektai prijungti prie vidutinės įtampos elektros tinklų ir atitinkamoms bendrijoms bei bendruomeninėms organizacijoms ir asociacijoms. Tai negaliotų pažeidžiamiems vartotojams, tai yra tiems, gyventojams, kurie gauna socialinę paramą.
  2. Nuo 2022 m. sausio 1 d. būtų atsisakyta reguliavimo visiems buitiniams vartotojams, kurių faktinis elektros energijos suvartojimas nuo 2020-06-01 iki 2021-05-31 bus daugiau nei 1 000 kWh, išskyrus pažeidžiamus vartotojus.
  3. Nuo 2023 m. sausio 1 d. kainos nebereguliuojamos visiems buitiniams vartotojams. Jie turėtų pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją.

Parengus visą įstatyminę bazę fiziniai asmenys galės lengvai pasirinkti bet kurio nepriklausomo elektros energijos tiekėjo paslaugomis.

Lietuva kartu su Europos Komisija, Danija, Vokietija, Estija, Latvija, Estija, Lenkija, Suomija ir Švedija yra sutarusios dėl yra konkurencingos Baltijos šalių elektros energijos rinkos vystymo ir integracijos į ES rinką. Pagal šį planą numatyta panaikinti nacionalinį galutinių elektros energijos kainų reguliavimą buitiniams vartotojams.

Estija šiuo elektros energijos kainos liberalizavimo keliu žengė dar 2013 m., Latvija – 2015 m.