Nacionalinis kovos su klimato kaita planas

Nacionalinis kovos su klimato kaita planas

Vyriausybė pritarė atnaujintam nacionaliniam energetikos ir klimato srities veiksmų planui (toliau – NEKS planui) 2021–2030 m. Dabar jis bus pateiktas Europos Komisijai, kuri iki 2020 m. birželio turėtų pateikti nacionalinių planų vertinimą.

Plane numatyti įpareigojimai viešajam sektoriui plėsti žaliųjų pirkimų taikymą, deklaruotas siekis iki 2030 m. atsisakyti anglies ir naftos produktų vartojimo šildymo sektoriuje, numatytos naujos priemonės dėl alternatyvių degalų naudojimo.

NEKS plane numatytos penkios svarbiausios kryptys, kuriomis siekiama mažinti poveikį klimatui:

  • priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas,
  • energijos vartojimo efektyvumas,
  • energetinis saugumas,
  • energijos vidaus rinkos vystymas,
  • mokslinių tyrimų plėtra bei inovacijų kūrimas.

Visoms ES šalims yra nustatyti konkretūs rodikliai, kuriuos lemia energetikos, ekonomikos ir gamtos sąlygų situacija.

Iki 2030 m. Lietuva turi pasiekti , kad:

  • šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijos sumažėtų 9 proc. (palyginti su 2005 m.),
  • bent 1,5 karto (palyginti su 2017 m.) sumažinti energijos vartojimo intensyvumą,
  • iki 45 proc. padidinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį visoje energetikoje.

Parengta pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos pranešimą.