Keičiama Gamtinių dujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodika

V. Koryzna: reguliuojamų elektros kainų era artėja į pabaigą. Kas laukia toliau?

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodiką.

Esminiai pakeitimai:

  • įtvirtintas geometrinio atstumo principu grįstas prijungimo įmokų buitiniams vartotojams nustatymas, tai leis sutrumpinti naujų vartotojų prijungimo terminus bei mažinti dujų įmonių administracinę naštą;
  • nebuitinių vartotojų prijungimo įmokų ir įkainių nustatymas bus grindžiamas finansinės grynosios dabartinės vertės skaičiavimu, tai leis tiksliau atspindėti faktiškai operatoriaus patiriamus kaštus atliekant prijungimo darbus;
  • įmokų ir įkainių vertė susieta su dujų įmonių kainos viršutinių ribų pokyčiais reguliavimo periodu ir dujų įmonių investicijų grąžos koregavimais, siekiant įmokų ir įkainių stabilumo;
  • numatyti vartotojų sistemų, skirtų bendrai vartotojų grupei, prijungimo įmokų skaičiavimo principai.

Atitinkamai keičiamas Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas, numatant, kad lėšos, gautos už prijungimo prie dujų sistemos įmokos, traktuojamos kaip dotacijos. Toks principas bus taikomas naujai atliekamoms investicijoms į sistemų prijungimą. Taip pat atlikti kiti pakeitimai, suvienodinant nusidėvėjimo sąnaudų ir investicijų grąžos skaičiavimo principus bei kt.