Pirmasis puslapis  »  Naujienos ir blogas » 

Pranešimai spaudai ir analizės

13.12 2017

Energetikos rinkos apžvalga, 2017 m. lapkritis

Sander Randver

Rinkos analitikas

Remiantis ateities sandoriais, spalį buvo prognozuojama, kad lapkritį elektros energijos kaina Suomijoje ir Estijoje bus 34,55 euro už megavatvalandę, o Latvijoje ir Lietuvoje – 36,00 eurai už megavatvalandę. Tačiau lapkritį elektros energijos kaina pakilo mažiau, nei tikėtasi: Estijoje tik 0,8 %, arba iki 33,70 euro už megavatvalandę, Suomijoje – 0,8 %, arba iki 33,67 euro, Latvijoje – 3,5 %, arba iki 34,87 euro, o Lietuvoje – 5,4 %, arba iki 36,20 euro už megavatvalandę. Taigi elektros energijos kaina truputį daugiau, nei tikėtasi, pakilo tik Lietuvoje, daugiausia dėl „NordBalt“ kabelio gedimo lapkričio 17–24 dienomis ir padidėjusio vartojimo.

Toliau pateikiamos išsamesnės visų šių temų apžvalgos

 • Dėl šilto oro elektros energijos kaina išliko stabili »

  Remiantis ateities sandoriais, spalį buvo prognozuojama, kad lapkritį elektros energijos kaina Suomijoje ir Estijoje bus 34,55 euro už megavatvalandę, o Latvijoje ir Lietuvoje – 36,00 eurai už megavatvalandę. Tačiau lapkritį elektros energijos kaina pakilo mažiau, nei tikėtasi: Estijoje tik 0,8 %, arba iki 33,70 euro už megavatvalandę, Suomijoje – 0,8 %, arba iki 33,67 euro, Latvijoje – 3,5 %, arba iki 34,87 euro, o Lietuvoje – 5,4 %, arba iki 36,20 euro už megavatvalandę. Taigi elektros energijos kaina truputį daugiau, nei tikėtasi, pakilo tik Lietuvoje, daugiausia dėl „NordBalt“ kabelio gedimo lapkričio 17–24 dienomis ir padidėjusio vartojimo.

  Birža Vidutinė
  €/MWh
  Pokytis per mėn. Minimali Maksimali
  Nord Pool Estija 33,70 0,81% 15,57 114,70
  Nord Pool Somija 33,67 0,75% 15,57 114,70
  Nord Pool Latvija 34,87 3,47% 15,57 114,70
  Nord Pool Lietuva 36,20 5,39% 15,57 114,70

  Apskritai elektros energijos kainos liko stabilios dėl mažai padidėjusio vartojimo ir šiltesnio, nei tikėtasi, oro lapkričio pabaigoje. Be to, jau baigti didieji pagrindinių objektų techninės priežiūros darbai, išskyrus neplaninius darbus Švedijos „Ringhals“ ir Oskaršamno branduolinėse elektrinėse, tai turėtų užtikrinti stabilią elektros kainą kitą laikotarpį.

  Kaip ir spalį, lapkričio pabaigoje elektros energijos kainai trumpalaikės įtakos turėjo vėjo energijos gamyba. Danijoje ir Vokietijoje oras buvo gana mažai vėjuotas, todėl vidutinės dienos elektros energijos kainos paskutinėmis lapkričio dienomis pakilo iki 45–50 eurų už megavatvalandę, o aukščiausios valandos kainos – net iki 114,70 euro už megavatvalandę. Nors CO2 kvotų rinkoje, palyginus vidutines mėnesio kainas, užfiksuotas 4,2 % augimas, pastebima ir rinkos stabilizavimosi ties 7,5 €/t riba ženklų.

  Gruodį elektros kainą formuos didesnis elektros energijos vartojimas ir stabilesnės šildymo kainos. Antrą lapkričio savaitę dėl nemažo iškritusio sniego kiekio gerokai prisipildė ir Šiaurės šalių hidrorezervai. Lietuvoje dėl „NordBalt“ kabelio gedimo išaugusi kaina gruodį turėtų šiek tiek sumažėti. Dabar turimais duomenimis, kainų skirtumą daugiausia lemia „NordBalt“ bei Latvijos ir Estijos jungtis, tačiau vykdant veiklą pagal planą didelių pavojų nenumatoma. Remiantis ateities sandoriais tikimasi, kad gruodį vidutinės elektros energijos kainos Suomijoje ir Estijoje bus 36,10 euro už megavatvalandę, o Latvijoje ir Lietuvoje – apie 37,00 eurus už megavatvalandę.

  Deja, iki gruodžio 6–8 d. „EstLink“ I ir II darbą trikdė Estijoje ir Suomijoje atliekami techninės priežiūros darbai, dėl jų gali susidaryti net keliasdešimt eurų vidutinių mėnesio elektros energijos kainų skirtumas tarp Estijos ir Suomijos. Galimas kainų skirtumas priklauso nuo vartojimo „EstLink“ I ir II techninės priežiūros darbų metu, didesnio kainų skirtumo gali ir nebūti.

 • Naftos ir dujų rinkose stebimos kilimo tendencijos »

  Lapkritį toliau kilo naftos rinkos – palyginus vidutines kainas, kaina pakilo 9,1 %, t. y. pasiekė 62,87 dolerio už barelį. Dabar atrodo, kad naftos kaina stabilizuojasi šiame lygyje, tačiau esama abejonių, ar Rusija pakankamai palaikys OPEC susitarimo laikymąsi.

  Euro ir dolerio kursas rodė nedidelį dolerio stiprėjimą (0,2 %), o dabar pastebimas dolerio silpnėjimas, tačiau tai nekompensuoja naftos kainos.

  Dujų kainos auga toliau, nes vėsesniu metų laiku jų paklausa visada padidėja. Vidutinė „GasPool“ dujų kaina pakilo 6,9 %, t. y. iki 19,07 euro už megavatvalandę, o TTF vidutinė mėnesio dujų kaina pakilo 8,3 %, t. y. iki 19,42 euro už megavatvalandę. Remiantis ateities sandoriais, dabar galima teigti, kad artimiausiais mėnesiais galima labiau tikėtis dujų ir naftos kainų mažėjimo, tačiau nelabai didelio.

  * „Gaspool“ yra Vokietijos dujų birža, o TTF yra virtualioji Nyderlandų rinka, kurioje prekiaujama SGD. „Gaspool“ ir TTF yra arčiausiai Baltijos šalių esantys dujų prekybos centrai.

 • Siūloma gerinti sąlygas verslui »

  Džiugi žinia verslui - Energetikos ministerija parengė įstatymų pakeitimų projektą, kuriuo siūloma gerinti sąlygas verslui:

  • mažinant mokestinę naštą elektros energiją intensyviai naudojančioms įmonėms;
  • trumpinant prijungimą prie dujų ir elektros tinklų;
  • didinant energetikos tiekimo paslaugų patikimumą.

  Mokestinės naštos mažinimas

  Energetikos ministerija siūlo įmonėms, veikiančioms intensyviai elektros energiją naudojančiuose pramonės sektoriuose, taikyti diferencijuotą VIAP kainą. Daugiau nei 1 GWh elektros energijos per metus sunaudojančios įmonės galėtų susigrąžinti 85 % VIAP kainos dalies, susijusios su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, šios elektros energijos balansavimu ir jos centralizuota prekyba.

  Greitesnis prijungimas

  Siūloma trumpinti prijungimo prie elektros ir dujų tinklų procedūrą (vadinamasis „Fast Track“) bei numatomi nauji elektros ir gamtinių dujų įrenginių įrengimo veiklos atestatai.

  Šiuo metu įrengti bei rekonstruoti skirstomuosius elektros ir dujų tinklus bei elektros perdavimo tinklus gali tik operatorius, rangovą parinkdamas viešųjų pirkimų būdu. Pradėjus vykdyti „Fast Track“ sutrumpės prijungimo prie tinklų procedūra, nes vartotojams nereikės vykdyti viešųjų pirkimų proceso. Vartotojai galės savo lėšomis ir jėgomis įrengti bei rekonstruoti skirstomuosius elektros ir dujų tinklus, jų eksploatavimą perduodami tinklų operatoriui ESO, „Litgird“ ar kt.)

  Dar vienas planuojamas pakeitimas – stambiems verslo klientams bus suteikiama galimybė prisijungti tiesiai prie elektros perdavimo tinklo, iki šiol vartotojai galėjo būti prijungiami tiesiogiai tik tada, kai skirtomųjų tinklų operatorius negalėdavo to padaryti dėl techninių kliūčių.

  Taip pat planuojama suteikti įmonėms įrenginių įrengimo veiklos atestatus, kurie užtikrins, jog įmonės įrengdamos energetikos įrenginius, turės užtikrinti ir jų techninę saugą, iki šiol tai kontroliavo Valstybinė energetikos inspekcija (VEI). Dėl šių pakeitimų bus galima atsisakyti kai kurių VEI patikrinimų bei pažymų išdavimo.

  Tiekimo paslaugų patikimumo didinimas

  Energetikos ministerija siūlo atskirti elektros energijos skirstymo, visuomeninio elektros energijos tiekimo bei garantinio elektros energijos tiekimo veiklas, kurias šiuo metu vykdo ESO.

  Siūloma elektros energijos skirstymo paslaugų teikimą bei garantinį elektros energijos tiekimą palikti ESO atsakomybe, o elektros energijos tiekimas buitiniams vartotojams būtų visuomeninio tiekėjo pareiga.

  Šiais siūlomais pakeitimais siekiama pagerinti investicinę aplinką Lietuvoje, padidinti pramonės įmonių konkurencingumą bei padėti sumažinti organizacijų veiklų kaštus. Siekiama, išgryninti valstybės reguliuojamas veiklas, kas leis tiekėjams aiškiau pasidalinti atsakomybes prieš paslaugų gavėjus. Taip pat šie pakeitimai glaudžiai susiję su elektros energijos rinkos liberalizavimo proceso įgyvendinimu, kurį Lietuva turi įgyvendinti iki 2020 m.

 • ESO patvirtino elektros energijos persiuntimo tarifus »

  AB „Energijos skirtymo operatorius“ (ESO), kartu su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), patvirtino elektros energijos persiuntimo tarifus, kurie įsigalios nuo 2018 m. sausio 1 d.

  ESO Elektros energijos persiuntimo tarifai »

  Vartotojai, atsiskaitydami už elektros energijos persiuntimo paslaugas, taip pat sumoka ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų – VIAP – kainą, kuri nėra įtraukta į persiuntimo tarifą. VIAP kaina 2018 m. numatoma 1,141 EUR/kWh (be PVM), t.y. 17,70 % mažesnė, nei buvo 2017 m.

 • Kitais metais gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos bus mažesnės »

  Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ praneša apie mažesnes gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, galiosiančias nuo 2018 m. sausio 1 d. VKEKK sumažino gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainos višutinę ribą 2018-iesiems metams, atsižvelgdama į „Amber Grid“ 2014–2016 m. laikotarpio sąnaudų sutaupymą bei gautas papildomas pajamas už trumpalaikius pajėgumus ir ilgalaikių pajėgumų viršijimą.

  „Amber Grid“ praneša, jog dėl mažesnių gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų, 2018 m. gamtinių dujų perdavimo kainos, skaičiuojant perduodamo energijos kiekio vienetui, vidutiniškai mažės 36,5 %. Dėl šios priežasties vartotojai ateinančiais metais, už gamtinių dujų perdavimo paslaugas, sumokės 13 mln. EUR mažiau.

  AB „Amber Grid“ tarifai
  Paslaugos 2018 m.
  I pusmetis
  (kaina be PVM)
  2017 m.
  II pusmetis
  (kaina be PVM)
  Kainos pokytis
  Paslaugos Kaina už užsakomus metinius pajėgumus (MWh/parą/metus) 100,60 EUR 212,01 EUR -53%
  Kaina už vartojimo pajėgumus
  metinius pajėgumus (MWh/parą/metus)
  63,17 EUR 63,17 EUR 0%
  Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh) 0,59 EUR 1,09 EUR -46%
  Saugumo dedamoji (MWh/parą/metus) 578,01 EUR 454,25 EUR +27%

  AB „Amber Grid“ Gamtinių dujų perdavimo paslaugų tarifai »

  AB ESO Gamtinių dujų skirstymo paslaugų tarifai
  Skirstymo
  kainos
  grupė
  Vartotojui skirstomas
  gamtinių dujų kiekis
  (Q) per metus
  2018 m.
  (kaina be PVM)
  2017 m.
  (kaina be PVM)
  Kainos
  pokytis
  I iki 5200 kWh (Q = 5200 kWh) 23,10 EUR 26,92 EUR -14%
  II nuo 5200 kWh iki 207980 kWh (5200 kWh < Q = 207980 kWh) 5,87 EUR 7,74 EUR -24%
  III nuo 207980 kWh iki 1040 MWh (207980 kWh < Q = 1040 MWh) 5,43 EUR 6,76 EUR -20%
  IV nuo 1040 MWh iki 10399 MWh (1040 MWh < Q = 10399 MWh) 5,16 EUR 6,10 EUR -15%
  V nuo 10399 MWh iki 51995 MWh (10399 MWh < Q = 51995 MWh) 4,45 EUR 5,17 EUR -14%
  VI nuo 51995 MWh iki 155985 MWh (51995 MWh < Q = 155985 MWh) 2,99 EUR 3,68 EUR -19%
  VII daugiau kaip 155985 MWh
  (Q > 155985 MWh)
  1,94 EUR 2,33 EUR -17%
 • Enefit Lietuva - viena iš energetikos sektoriaus lyderių! »

  Energijos tiekėjų lyderių apžvalgoje, kurią paskelbė Verslo žinios, Enefit Lietuva vardas vėl figūruoja tarp geriausius rezultatus demonstravusių energetikos srities įmonių.

  Energetiko sektoriaus lyderių rinkimuose dalyvauja Verslo žinių atrinktos bendrovės, kurios iki 2017 m. gegužės 31 d. yra pateikusios savo finansines ataskaitas Registrų centrui ir patenka į didžiausių ir pelningiausių Lietuvos bendrovių sąrašą. Šiais metais energetikos sektoriaus lyderio rinkimuose dalyvauti buvo atrinktos 13 didžiųjų bendrovių.

  „Enefit“ į lyderių gretas atrinkta pagal ikimokestinio pelno augimą, 2016 m. uždirbusi 2,2 mln. EUR, tai yra 8,5 karto daugiau nei 2015 m. Organizacijos veiklos pelnas augo kiek mažiau – tris kartus, dėl sparčiai mažėjusių elektros energijos kainų.

  „Elektros kainos regione toliau krito, tą pajuto ir didžioji dalis privačių ir juridinių vartotojų Lietuvoje, o ypač – tie klientai, kurie elektrą rinkosi pirkti pagal su biržos kainomis susietą tarifą. Tokių mūsų portfelyje – beveik 50 %“, – patirtimi dalinasi „Enefit“ generalinis direktorius Janis Bethers.

 • „Enefit“ kuria šventinę nuotaiką! »

  Šiais metais „Enefit“ prisideda prie šventinės nuotaikos kūrimo, nemokamai tiekdama elektros energiją Vilniaus, Klaipėdos bei Rygos miestų Kalėdų eglutėms!

  Kalėdos – ramybės, susikaupimo laikas. Laikas, kai norisi šiek tiek sustoti, įvertinti praėjusias akimirkas bei įsikrauti energijos ateinantiems 2018 metams.

  Kviečiame Jus, kartu su artimaisiais, apsilankyti prie pagrindinių miestų ir miestelių Kalėdų eglučių, juk tai puikus būdas pajusti šventinio laikotarpio stebuklus bei atstatyti per metus išnaudotą energiją!

  „Enefit“ komanda linki Jums jaukių šv. Kalėdų bei energijos kupinų Naujųjų metų!

 • Įmonė „Simpras“ džiaugiasi galimybe naudoti žaliąją energiją savo veikloje »

  „Simpras“ įmonė, veikianti statybinių medžiagų prekybos bei transporto paslaugų sektoriuose, atstovaujanti 6 Lietuvos statybinių medžiagų gamintojams, kurių pagrindinės veiklos kryptys – keraminių, silikatinių bei akytojo betono blokelių, apdailos plytų ir sausų statybinių mišinių gamyba. „Simpras“ sėkmingai veiklą vykdo nuo 2000 m.

  Bendrovės įkūrusi prekybos padalinius ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei Rusijoje. Be statybinių medžiagų pardavimų, organizacija taip pat teikia klientų konsultavimo paslaugas, susijusias su parduodamų produktų panaudojimo galimybėmis.

  „Simpras“ įmonė, orientuota į klientų aptarnavimo kokybę, todėl pardavimų strategija kruopščiai planuojama iš anksto, siekiant teikti kuo kokybiškesnį bei lankstesnį klientų aptarnavimą.

  Bendrovės sėkminga veikla ateityje labai priklausys tiek nuo pajėgumo didinti pardavimus, tiek nuo sugebėjimo išsaugoti esamą poziciją rinkoje. „Elektros energiją naudojame gamybos procese, todėl elektros kaina atsiliepia mūsų savikainai, o norėdami išlaikyti turimą lyderio poziciją rinkoje, turime ieškoti galimybių įsigyti elektros energiją geriausiomis sąlygomis“, – apie įmonės ateities planus pasakoja bendrovės tiekimo vadovas Martynas Lukonas.

  „Nors su „Enefit“ bendradarbiaujame pirmus metus, tačiau esame patenkinti partneryste. Abipusis profesionalus bendravimas, rūpestis ir nuolatinis informacijos teikimas, leido pasiekti geriausių rezultatų. Ačiū „Enefit“ komandai“, – bendradarbiavimo patirtimi džiausiasi M. Lukonas.

  „Šiais metais pasirinkome fiksuotos kainos produktą, nes manome, jog mūsų užfiksuota kaina yra geriausia. Tačiau stebime tai, kas vyksta biržoje ir svarstome galimybę pasirinkti lanksčios kainos produktą ateityje. Be to mes stengiamės būti socialiai atsakinga įmone ir džiaugiamės turima galimybe naudoti „Enefit“ tiekiamą žaliąją energiją, taip tausodami gamtą bei remdami atsinaujinančios energetikos plėtrą“, - produkto pasirinkimą argumentuoja M. Lukonas.

  Socialiai atsakingai bei atvirai naujovėms organizacijai, fiksuotos kainos produktas suteikia galimybę iš anksto planuoti būsimas išlaidas bei pasiūlyti geriausias parduodamos produkcijos kainas.

  Žana Klusovskienė / Pardavimų vadovė:

  „Enefit“ komanda su kiekvienu klientu dirba individualiai. Mes neturime standartinių sprendimų, tinkančių visiems klientams. Suprantame, jog kiekvieno kliento veikla yra skirtinga ir poreikiai yra individualūs. Prieš pradedant bendradarbiauti su „Simpras“ įmonių grupe, mes išanalizavome jų vydomas veiklas ir pasiūlėme labiausiai tinkantį sprendimą. Džiugu, jog šis klientas nuolat domisi rinkos pokyčiais - tai rodo pačios įmonės inovatyvumą ir padeda bendradarbiauti kaip lygiaverčiams partneriams.

   

Rinkos apžvalgą parengė bendrovės „Eesti Energia“ analitikas, remdamasis tuo metu turėtais rinkos duomenimis. Čia pateikta informacija gauta iš viešai skelbiamų žinių ir apžvalgoje nurodytų šaltinių. Rinkos apžvalga skirta tik informuoti ir jokiu atveju negali būti laikoma bendrovės „Eesti Energia“ pažadu, pasiūlymu ar oficialia prognoze. Rinkos apžvalgoje išsakyta nuomonė gali keistis, ir ją pateikęs asmuo pasilieka teisę savo nuomonę keisti. Dėl sparčiai kintančio elektros energijos rinkos reguliavimo ši rinkos apžvalga ar joje pateikiama informacija negalutinė ir gali neatitikti ateityje susidarysiančių aplinkybių. Rinkos apžvalga nesukuria, nebaigia ir nekeičia teisinių santykių (įskaitant sutartis). Bendrovė „Eesti Energia“ neatsako už išlaidas ir žalą, kurių gali atsirasti naudojantis rinkos apžvalgoje pateikta informacija.

Atgal
Enefit naujienų RSS šaltiniai

Visas naujienų archyvas: Rugpjūtis