icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Kompensacija už elektra

Vyriausybei priėmus sprendimą sumažinti finansinę naštą verslo subjektams dėl išaugusių elektros kainų, priėmė tvarką, pagal kurią nuo šių metų spalio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d. bus kompensuojama dalis elektros energijos tiekimo kainos.

Visi nebuitiniai elektros energijos vartotojai: verslo subjektai, viešasis sektorius, ūkininkai, savivaldybės įmonės ir kt., sudariusios sutartį komercinės paskirties objektams su nepriklausomu tiekėju.

 • Kompensacijos mechanizmas įsijungia tik tuomet, kai elektros energijos tiekimo kainos svertinis vidurkis yra virš nustatytos ribos:
  nuo 2022 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. nustatyta riba ‒ 24 ct/kWh,
  nuo 2023 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. riba - 28 ct/kWh.
 • Kompensacijos mechanizmas apima tik elektros tiekimo kainą, t. y. nekompensuojama:
  PVM ir akcizas (šiuos mokesčius turės sumokėti tokius, kokie bus paskaičiuoti be dalies kompensavimo),
  persiuntimo paslauga, VIAP ir kt. AB „Energijos skirstymo operatorius“ taikomos dedamosios.
 • Valstybė kompensuoja pusę virš nustatytos ribos pakilusios kainos.

Jei apskaičiuota elektros energijos tiekimo svertinė kaina be PVM ir akcizo bus 26 ct/kWh, ji būtų 2 ct/kWh aukštesnė už nustatytą ribą 24 ct/kWh. Taigi kompensacija, sudaranti pusę virš ribos pakilusios kainos, siektų 1 ct/kWh (apskaičiuojama(26-24)×50%=1). Likusį 1 ct/kWh teks sumokėti sutartį sudariusiam klientui. Jei apskaičiuota svertinė teikimo kaina be PVM ir akcizo bus 23 ct/kWh, dalinė kompensacija jums nebus taikoma. PVM apskaičiuojamas nuo pilnos mokėtinos sumos.).


Svertinis vidurkis apskaičiuojamas: suvartotos elektros energijos kiekis konkrečią valandą dauginamas iš tos pačios valandos elektros energijos kainos. Tuomet visų valandų reikšmės susumuojamos ir reikšmių suma padalinama iš bendro per visą mėnesį suvartoto kiekio.

 • Jeigu verslo subjektas vartoja biržos kaina:
  Nuo 00:00 iki 01:00 val. suvartojo 60 kWh elektros energijos,
  nuo 01:00 iki 02:00 val. – 80 kWh,
  nuo 02:00 iki 03:00 val. – 90 kWh ir t.t.
  Elektros biržoje Nord Pool Lietuvos kainų zonoje elektros energijos kainos buvo:
  nuo 00:00 iki 01:00 val. – 0,400 Eur/kWh,
  nuo 01:00 iki 02:00 val. – 0,300 Eur/kWh,
  nuo 02:00 iki 03:00 val. – 0,200 kWh ir t.t.

  Kainos svertinis vidurkis bus apskaičiuotas taip:
  ((60 x 0,400) + (80 x 0,300) + (90 x 0,200)…)) / (60 + 80 + 90 +…) = 0,28 Eur/kWh. Prie šios apytikslės (nes nurodyta tik dalis skaičiavimo) kainos pridedama tiekėjo marža (pavyzdžiui, 0,02 Eur/kWh) ir, kadangi apskaičiuota kaina yra didesnė už 0,24 Eur/kWh, kompensaciją gaus: (0,30 Eur/kWh – 0,24 Eur/kWh ) × 50 % = 0,030 Eur/kWh.
  Atkreipiame dėmesį, kad elektros kainos svertinis vidurkis pas visus verslo klientus skirsis dėl skirtingo vartojimo profilio (t.y. dėl skirtingos suvartojamos energijos kiekio kiekvieną valandą).
 • Jeigu verslo subjektas vartoja fiksuota kaina:
  Taikoma ta pati formulė, tik suvartotos elektros kiekį dauginant iš laiko zonos tarifo. Sudėjus visų laiko zonų sumas, gauta vertė dalinama iš bendro per visą mėnesį suvartoto kiekio.

Taip. Kompensaciją gaus tiek fiksuotos, tiek biržos kainos planą pasirinkę verslo subjektai.

Jums nieko daryti nereikia. Kompensacija paskaičiuos, pritaikys ir sąskaitoje pateiks „Enefit“. Tai bus daroma visose Jūsų gausimose sąskaitose iki kompensacijos mechanizmo taikymo pabaigos.

Kompensacijos dalis apskaičiuojama:

Sudedamos visos sumos už elektros energiją, išskyrus akcizo mokestį (atkreipiame dėmesį, kad akcizo suma ir PVM neįeina į kompensacijos apskaičiavimą): 600 Eur +40 Eur = 640 Eur.

Ši suma dalinama iš viso per mėnesį suvartoto kiekio, kad sužinotume elektros tiekimo kainos svertinį vidurkį: 640 Eur / 1000 kWh = 0,64 Eur/kWh. Kadangi gaunama kaina yra didesnė už kompensuojamos kainos nustatytą ribą, t.y. 0,24 Eur/kWh, tai kompensuojama dalis apskaičiuojama:

(0,64 Eur/kWh – 0,24 Eur/kWh) × 50% = 0,20 Eur/kWh

Taigi, bendra kompensuojama suma pagal suvartotą kiekį sudaro: 0,2 Eur/kWh x 1000 kWh = 200 Eur. Ši vertė atsispindi pirmame sąskaitos puslapyje, pavadinta “Dalinio kompensavimo dydis”.