Turiu galiojančią sutartį

Esu nutraukęs sutartį

Jei kreipiatės dėl „Superžalias“ plano kainos mažinimo ar rezervacijos mokesčio grąžinimo, prašome pažymėti vieną ar kelis aktualius laukus:

Jei kreipiatės dėl rezervacijos mokesčio grąžinimo, prašome užpildyti šią formą.

Grąžinimas bus atliktas automatiškai į Jūsų nurodytą banko sąskaitą per ateinančius 3 mėnesius.

El. paštas

*Prie tiekimo kainos pridedama valstybės reguliuojama dalis (ESO, VIAP, skirstymo paslaugų dedamoji).