icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Pagrindinis / Saulės elektrinė / Viskas apie saulės elektrines

Viskas apie saulės elektrines

Apskaitos mechanizmas

Išlaidos už elektros energiją apskaičiuojamos remiantis dvipusės apskaitos skaitikliu, kuris fiksuoja:

 • Pagamintos, bet momentiškai nesuvartotos ir į tinklą patiektos energijos kiekį ir.
 • Iš tinklo paimtos energijos kiekį.

Kiekvieną mėnesį skaičiuojamas į tinklą patiekto ir atgauto elektros kiekio balansas. Jeigu pagamintas kiekis didesnis nei suvartotas, likutis perkeliamas į tolimesnį mėnesį. Taip elektros kiekis kaupiamas visus dvejus metus nuo balandžio 1 dienos iki kovo 31 dienos.

Jeigu suvartotas kiekis yra didesnis nei patiektas į tinklą kiekis, tuomet naudojamas anksčiau sukauptas rezervas. Jeigu ir šio neužtenka, elektra perkama iš tiekėjo įprasta tvarka (žiūrėti ENEFIT elektros kaina »)


Elektros tiekėjo sąskaitose galima matyti:
 • Patiektos į tinklą energijos kiekį.
 • Atgautos iš tinklo energijos kiekį.
 • Sukauptos energijos kiekį.
 • Trūkstamos (įsigytos iš tiekėjo) energijos kiekį.
Prisijungus prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) savitarnos svetainės galima matyti:
 • Elektros valandinius ir mėnesinius suvartojimo kiekius.
 • Saulės elektrinės gamybos (be momentinio suvartojimo) kiekį.

Atsiskaitymo būdai

Prisijungus prie AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO) savitarnos pasirinkite paraiškų skiltį. Paspauskite „+ NAUJA PARAIŠKA". Išplėskite paraiškų skiltį spustelėję „VISOS PARAIŠKOS" ir pasirinkite „GAMINANČIO VARTOTOJO ATSISKAITYMO PLANO KEITIMAS".

Atsidariusioje formoje pasirinkite atsiskaitymo būdą ir peržiūrėkite lange matomą informaciją. Jeigu viskas gerai, išsiųskite sukurtą paraišką ir laukite atsakymo.

Momentiškai nesuvartotos pagamintos elektros tiekimą į tinklą ir atsiskaitymą „už atgautą energijos kiekį" užtikrina AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO), todėl pakeitus nepriklausomą tiekėją, ESO ir toliau rūpinasi šia paslauga. Tad niekas šiuo klausimu nesikeičia.

ENEFIT elektros kaina

Gaminantis vartotojas turi galimybę rinktis jam patraukliausią planą, kuris bus taikomas trūkstamos elektros kainai apskaičiuoti:

Privalumas - vartojant kintama biržos kaina, galima keisti elektros vartojimo įpročius pagal situaciją rinkoje. Šiuo metu įsigyjantiems Enefit saulės elektrinę, dovanojame net trijų metų trūkstamos elektros tiekimą biržos kainomis be jokio papildomo antkainio, be jokios Enefit maržos.

Privalumas - fiksuojant kainą 6 metams, jausitės stabiliai esant bet kokiems elektros biržoje esantiems kainų svyravimams.

Privalumas - fiksuojant kainą 2 metams, valdoma rizika bei įgalinama lengviau planuoti savo išlaidas.

Su visais šiais planais trūkstama elektra bus tiekiama tik iš atsinaujinančių Lietuvoje energijos šaltinių. Daugiau apie tai sužinokite čia »

Kompensacija už nesuvartotą elektrą

Jeigu per einamąjį mėnesį į elektros tinklus patiekiama daugiau elektros energijos, negu suvartojama, tai šis susidaręs skirtumas perkeliamas į kitą mėnesį. Tokiu būdu šis nesuvartotas kiekis yra kaupiamas nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki dvejų praėjusių metų kovo 31 d., kitaip vadinamu – kaupiamuoju laikotarpiu.

Jeigu nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki 2024 m. kovo 31 d. sukauptas elektros kiekis nesuvartojamas, šis kiekis į kitą kaupiamąjį laikotarpį nėra perkeliamas. Elektros tiekėjas šį kiekį gaminančiam vartotojui kompensuoja iš anksto tarpusavio sutartyse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Sudarius elektros sutartį su Enefit, perteklinė pagaminta elektros energija už laikotarpį nuo 2022 balandžio mėn. 1 d. iki 2024 m. kovo mėn. 31 d. kompensuojama išvedus aritmetinį kainos vidurkį, kuris buvo nusistovėjęs einamųjų metų balandžio-rugpjūčio kalendoriniais mėnesiais Nord Pool elektros biržoje Lietuvos kainų zonoje ir atėmus 0,001 EUR/kWh Enefit dedamąją.


Po paraiškos paramai pateikimo

 • Pasibaigus paraiškos teikimo terminui, atsakymą dėl paramos skyrimo APVA paprastai pateikia po mėnesio. Jeigu pageidaujate atsakymo laukti elektroniniu paštu, o ne APVA svetainės savitarnoje, nurodykite tai prisijungdami prie APVIS. Gali būti, jog agentūra turės prašymą patikslinti informaciją arba pateikti papildomus dokumentus, tad rekomenduojame per tą mėnesį aktyviau stebėti pranešimus savo elektroniniame pašte arba savitarnoje.
  • Gavus atsakymą, jog esate įtrauktas į kompensacijos gavėjų sąrašą, saulės elektrinę turite įsirengti per 9 mėn. Todėl rekomenduojame ilgai nedelsti, nes dėl didelio klientų srauto, montavimo darbai gali užtrukti.
  • Finansinė parama pervedama į kliento sąskaitą po saulės elektrinės sumontavimo pateikus APVA visus reikalingus dokumentus. Mes pasirūpiname, kad šis procesas būtų paprastas ir sklandus, padedame ir lydime klientą iki pat finansinės išmokos gavimo.

Kitas kvietimas paramai gauti

Kol kas oficialaus kvietimo nėra, tačiau tikimės jo sulaukti vasaros pabaigoje – rudens pradžioje.

Faktoriai lemiantys atsipirkimo laiką

Mūsų preliminariais vidutiniais skaičiavimais saulės elektrinės atsipirkimas laike atrodo taip:

 • 5 kW galios saulės elektrinė – 5 metai
 • 8 kW galios saulės elektrinė – 4 metai
 • 10 kW galios saulės elektrinė – 3-4 metai

Saulės elektrinės investicija yra ilgalaikė. Atsiperkamumas priklauso nuo daugelio faktorių:

Veikimo principas

Saulės moduliai sugeria saulės šviesą. Saulės spinduliuose esantys fotonai išjudina celėse esančius elektronus, tokiu būdu tiesiogiai sukurdami nuolatinę elektros srovę.

Kad buitinius prietaisus pasiektų elektra, nuolatinę srovę reikia pakeisti į kintamąją. Tam tikslui reikalingas inverteris (srovės keitiklis).

Momentiškai gaminama elektra naudojama iš karto, o pagamintos ir nesuvartotos elektros kiekis gali būti kaupiamas saulės baterijoje arba patiekiamas elektros tinklais, kuriais vėliau tas pats kiekis atgaunamas vartojimui.

Pagamintos ir į tinklą patiektos energijos kiekį, taip pat iš tinklo paimtos energijos kiekį apskaito dvipusis skaitiklis. Šis skaitiklis nefiksuoja momentiškai vartojamo tuo metu gaminamos energijos kiekio. Norint stebėti visą gamybos bei vartojimo apskaitą, reikalinga įdiegti išmanųjį skaitiklį (turime paminėti, kad šio skaitiklio visuotinį diegimą Lietuvos vartotojams planuoja vykdyti nuo 2022 iki 2026 m.). Išmanusis skaitiklis online būdu vienoje vietoje rodo duomenis tiek iš inverterio, tiek iš ESO skaitiklio. Tai leidžia stebėti savo gamybą, momentinį suvartojimą ir momentinį elektros perdavimą tinklais.


Galia ir gamyba

Saulės elektrinės galia parenkama pagal metinį elektros suvartojimą (preliminariai 1000 kWh = 1 kW galios).

Pavyzdžiui, suvartojant per metus apie 10000 - 12000 kWh, montuojama apie 12 kW galios saulės elektrinė. Pagal preliminarius skaičiavimus, tokios galios saulės elektrinė sugeneruotų apie 11700 kWh elektros energijos.

Paveikslėlyje pavaizduotas 10kW galios saulės elektrinės gamybos pasiskirstymas pagal metų laikus.

Pirmaisiais metais mūsų siūlomo, saulės modulio elektros gamybos efektyvumas siekia nuo 98% iki 100%, o per 25 metus sumažėja ne daugiau nei 15%. Tad gamybos efektyvumas besibaigiant modulių garantijai išlieka vis tiek gana aukštas t.y. daugiau nei 85%.


Gamybos paskirstymas keliems objektams

Gaminantis vartotojas, įsirengęs viename objekte saulės elektrinę (pvz., Vilniuje (1) ant namo stogo), jos pagamintą elektros energiją gali naudoti kitame geografiškai nutolusiame jam nuosavybės teise priklausančiame objekte (pvz., bute Palangoje (2)) arba paskirstyti tarp kelių jam nuosavybės teise priklausančių objektų (pvz., bute Palangoje (2) ir sodyboje Molėtų rajone (3)). Tokie geografiškai nutolę gaminantys vartotojai įgyja nutolusio gaminančio vartotojo statusą, kuriam taikomos tos pačios sąlygos ir galimybės, kaip įprastam gaminančiam vartotojui.

Kaip atrodo apskaita

Kad iš gaminančio vartotojo Vilniaus objekto (1) pagaminta energija pasiektų nutolusį gaminantį vartotoją butą Palangoje (2) bei nutolusį gaminantį vartotoją Molėtų rajone esančią sodybą (3), energija turi būti patiekiama elektros tinklais. Visas į tinklą patiektas ir kitoje vietoje atgautas elektros kiekis yra apmokestinamas už naudojimąsi ESO tinklais, t.y. mokama tuo pačiu pasirinktu ESO atsiskaitymo būdu (žiūrėti ESO tarifai >>). Kitaip tariant, taikomi tie patys apskaitos principai, kaip ir paprastam gaminančiam vartotojui.

Objektams pritrūkus pagamintos energijos, tinklais tiekiama trūkstama elektra. Už ją mokama elektros tiekėjui pagal sutartyje numatytas kainas. Kiekvienam objektui galima rinktis skirtingą elektros tiekėją.

Kaip nutolusiems objektams paskirstoma pagaminta elektra

Nutolusios elektrinės pagamintas kiekis yra priskiriamas kiekvienam vartojimo objektui atskirai, proporcingai pagal iš anksto išdalintą ir objektui priskirtą elektrinės galią. Priskyrus elektrinės galią, patiektos į tinklą kilovatvalandės yra kaupiamos atskirai ir jos negali būti perkeliamos iš vieno objekto į kitą.


Saulės modulių priežiūra

Saulės modulių paviršius yra padengtas specialiu paviršiumi, nuo kurio purvą bei dulkes gerai nuplauna lietus. Lietaus mūsų kraštas gauna užtektinai, tad papildomai modulių valyti tikrai nereikia.

Žiemos metu dėl saulės, esančios žemame aukštyje, bei dėl dažnų sniego kritulių, saulės energijos pagaminama mažai. Tad rizikuoti susižeisti lipant ant stogo dėl vieno papildomo kilovato - neverta. Be to moduliai suprojektuoti taip, kad būtų pajėgūs atlaikyti didelį sniego sluoksnį, o jų pasvirimo kampas leidžia greičiau aptirpusiam sniegui nuslinkti.

Vis tik jeigu būtinai norite nuvalyti sniegą, kad padidintumėte pagaminamos elektros energijos kiekį, sniegui švelniai nuvalyti naudokite šepetį su šereliais. Tačiau nebandykite pašalinti sušalusio sniego arba ledo nuo modulių, nes galite pažeisti dangą ir sukelti mikro įtrūkimus.

Apsauga esant audrai

Pati saulės elektrinė nedidina žaibo iškrovos atsiradimo pavojaus, bet išvedžioti laidai padidina viršįtampių atsiradimo pavojų, kuris esant netoliese žaibo iškrovai, gali sugadinti įrangą.

Apsauga nuo viršįtampių labai aktuali saulės elektrinės ir jos įrangos apsaugojimui tikslu užtikrinti stabilų elektros tiekimą. Būtent todėl mūsų naudojami „Huawei“ inverteriai yra iškart gaminami su integruota apsauga nuo viršįtampių.

Saulės elektrinės galiojimo laikas

Saulės moduliai funkcionuoja išties labai ilgai. Praėjus 25 metams jų efektyvumas bus sumažėjęs ir vis dar veiks 85% pajėgumu.

Elektrinės gyvavimo laikotarpis baigiasi, kai ji nustoja veikti. Tokiu atveju įrangą reikėtų atiduoti pardavėjui, kad pasirūpintų jos utilizavimu bei perdirbimu, tokiu būdu siekiant tausoti gamtą ir jos išteklius.

Saulės moduliai bus perdirbami iki ~95%, kadangi jose yra tokios medžiagos, kaip stiklas, aliuminis, varis, sidabras, silicis ir kitos polimerinės medžiagos, kurias nesudėtingai galima panaudoti antrą kartą.